İçi Dolu Seramik Mikrokürecikler
(ELMINAS® SCMS)

İçi Dolu (alüminyum silikat) Seramik Mikrokürecik (ELMINAS® SCMS), küre şeklinde endüstiyel bir seramik ürünüdür. Düşük yüzey alanı, sertlik düzeyi ve sahip olduğu küre şekli gibi birçok avantajlı özelliği bünyesinde barındıran yapısıyla neredeyse her türlü mamül üretiminde kullanılabilecek bir malzemedir.  Her bir küreciğin optimal geometrik şekilde olması sayesinde elde edilen bilyalı rulman efektiyle ELMINAS® SCMS malzemenin işlenebilirliğini iyileştirir. Eritilme ve hemen ardından soğutucu haznede yoğunlaştırma süreci sonunda oluşur. Optimal küresel şekil, sürecin yerçekimi etkisinin hissedilmediği ilk saniyelerinde oluşur.  Bu şekil daha sonra soğutma sürecinde viskosite arttırılarak muhafaza edilir.

Bu süreç ile elde edilen ürünler daha sonra sınıflandırılarak rafine edilir ve homojen hammaddeler olarak müşterilerimizin kullanımına sunulur. Malzeme özelikle düşük yağ emilim değeri ve proses iyileştime nitelikleri ile ön plana çıkmaktadır. Çimento bazlı sistemlerde kullanıldığında alüminyum silikat kürecikler aynı zamanda hidrolik etkide bulunur ve nihai ürünün mükavemetini arttırır. Küresel şeklinin yanısıra son derece sert oluşu sayesinde yüzeylerin mekanik ihtiyaçlar ve streslere karşı modifikasyonunda katkı sağlar.