Wolkem 1972 yılında Hindistan’ın zengin vollastonit rezervlerinin bulunduğu Rajatsan eyaletinde kurulmuştur. Dağlık, erişimi zor, yol, elektrik gibi altyapısı olmayan bir coğrafyada bulunan rezervler Wolkem’in yatırımları sonucunda Dünya’nın en önemli vollastonit rezervlerinden biri haline gelmiştir.  Aynı bölgede bulunan kalsit rezervleri de Wolkem’in yatırımları ile Hindistan’ın en büyük kalsit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Bu suretle Wolkem:

  • Dünya’nın en büyük vollastonit işleticisi ve üreticisi,
  • Hindistan’ın önde gelen kalsit üreticisi,
  • Dört ayrı ülkede ve Hindistan’ın altı eyaletinde 20 ayrı maden sahası ve işleme tesisi sahibi,
  • Portföyünde 100’e yakın mineral ürün bulunduran,
  • Ürünleri ile 20 ayrı sektöre satış yapan,
  • Dört kıtada yirmi ülkeye ihracatı bulunan,
  • 2000’den fazla çalışana sahip
  • Madencilik, Ar-Ge, İhracat, Kalite, Sağlık ve İş güvenliği alanlarındaki faaliyetleri sayesinde sürekli ödüllere layık bulunan

global bir firma konumundadır.