İçi Boş Seramik Mikrokürecikler (ELMINAS® HCMS)

İçi Boş Seramik Mikrokürecikler (ELMINAS SPHERES® HCMS), aşırı yüksek ısıya maruz kalarak oluşmuş olağanüstü dirençli mikroküreciklerdir. Seramiğin eriyebilmesi için referans erime noktalarının üzerinde bir ısıya ihtiyaç vardır. Takip eden hızlı soğutma prosesi sonucunda içi boş tanecikler oluşur. Bu suretle elde edilen ELMINAS SPHERES® rafinasyon işleminden geçirilerek boyutlandırılır ve müşterilerimizin endüstriyel üretim reçetelerinde yüksek kalite bir girdi olarak yerini alır.

ELMINAS SPHERES® pazarın genel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli standart tiplerde imal edilen bir ürün grubudur. Kimyasal tepkimesizlik ve 1200°C’ye kadar sıcaklığa karşı dayanım gibi üstün özellikleri, bu ürünleri yüksek ısılı proseslerde yangın yükünü azaltmaları sebebiyle, ideal bir girdi haline getirmektedir. İçi boş seramik mikrokürecikler olarak çok iyi ısı ve ses yalıtım kabiliyetine sahiptirler. % 95 seviyesindeki yüzen oranı ve çeşitli tanecik boyutu dağılımı ile bu malzemeler her türlü üretim sürecinde güvenilir bir baz teşkil eder.

Dünyanın birçok noktasında satışı yapılan seramik mikrokürecik ürünlerimiz farklı ülkelerdeki tesislerde üretilmektedir. Standart tip ürünler Almanya ve Ukrayna’daki tesislerde imal edilmektedir. Özel tip ürünler ise sadece Almanya’da üretilmektedir. Bazı ürün çeşitlerimiz Avrupa ve Dünyada diğer bazı ülkelerden de tedarik edilmektedir.