ELMINAS THERMO SPHERES® W ürünlerinize termal yalıtım niteliği katmak için optimize edilmiş özel içi boş seramik küreciklerdir. Optimize edilmiş farklı tanecik boyutlarıyla bu ürün grubu, yalıtım amacıyla etkin yüzey alanının genişletilmesi için kullanılır. Bu şekilde hazırlanan karışımlar, boşlukları standart tiplerden daha iyi bir şekilde doldurarak nihai ürünlerin daha yüksek koruma kabiliyetine ulaşmasını sağlar.

Uygulama Alanları

ELMINAS THERMO SPHERES® W ;

  • Özel yalıtım boyaları
  • Özel yapı kimyasalları

gibi uygulama alanlarında kullanılmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu