Silikat Lifler
(ELMINAS KEMOLIT®, FILLEX®)

ELEMENT MINERAL A.S., Silikat Lifler (ELMINAS KEMOLIT®, ELMINAS FILLEX®) alanında, özel yöntemlerle işlenmiş vollastonit ürünlerini müşterilerine sunmaktadır.

Kalsiyum metasilikat (CaSiO3) olarak bilinen vollastonit minerali, iğnemsi kristal bir yapıya sahip, kimyasal inert ve beyaz renge sahip doğal bir mineral olup açık maden ocaklarından elde edilir. Firmamız tarafından sunulan vollastonit çeşitlerinin tümü söz konusu çubuk biçimli görüntüye sahip olup birçok sistemde girdi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, iyon değişimi yoluyla daha başka kullanım alanları geliştirilmektedir.

Asbestin bilinen en iyi ve insan sağlığına hiç bir olumsuz etkisi bulunmayan ikamesidir.

ELMINAS KEMOLIT®

ELMINAS KEMOLIT® ürünleri doğal vollastonit mineralinin yüksek teknoloji ile işlenmesiyle elde edilmiştir. Ocaktan alındıktan sonraki rafinasyon süreçleri malzemenin çubuk biçimli yapısının korunması için azami ihtimamla yürütülür. Bu suretle 1:45 en/ boy oranına kadar ulaşan, homojen katkı malzeme türleri elde edilir.

İğnemsi/ çubuksu yapısı ve yüksek en boy oranı ile cam elyafın kısmi ve kimi uygulamalarda tam ikamesi olarak kullanılabilir. Fonksiyonel dolgu malzemesi olup, formülasyonuna eklendiği ürünlerde mikro mukavemeti, eğilme bükülme mukavemetini, darbe dayanımını, ısı dayanımını arttırır, boyutsal kararlılık sağlar.

ELMINAS FILLEX®

ELMINAS FILLEX® formları esas olarak organik sistemlere daha iyi entegre olabilmesi için vollastonitin silanlanmış versiyonlarıdır. Birçok farklı şekilde işlenen ürünün çok amaçlı kullanımı mümkündür.