Vollastonit; iğnemsi kristal bir yapıya sahip, kimyasal inert ve beyaz renge sahip doğal bir mineraldir. Kalsiyum metasilikat olarak bilinen bu mineral açık maden ocaklarında elde edilir. Ocaktan alındıktan sonraki rafinasyon süreçleri malzemenin çubuk biçimli yapısının korunması için azami ihtimamla yürütülür. Benzersiz yapısı sayesinde ürünlerimiz mikroskobik boyutta takviye edici katkı malzemesi olarak birçok sistemde kullanılır.

ELMINAS FILLEX® 7-AE1 ürünleri glisidoksi silanlanmış (kimyasal olarak yüzeyi modifiye edilmiş) çubuk biçimli kalsiyum metasilikattır. ELMINAS FILLEX® 7-AE1 reaktif reçineler ve plastik bazlı formülasyonlarda kullanılır. Glisidoksi silanlanmış yüzey ve iğnemsi yapısı sayesinde matrikse çok iyi ve optimal şekilde nüfuz eder.

Uygulama Alanları

ELMINAS FILLEX® 7-AE1 ;

  • Polimer

gibi uygulama alanlarında kullanılmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu