İçi Boş Cam Mikrokürecikler
(ELMINAS® HGMS, HGS)

İçi Boş Cam Mikrokürecikler (ELMINAS SPHERES® HGMS, HGS), seramik mikrokürecik ürünlerimiz ile benzer üretim süreçleri kullanılarak üretilmektedir. Standardize edilmiş cam eriyik bir kütleye dönüştürülür ve püskürtücü ile soğutma haznesine alınarak malzemenin katılaşması sağlanır.  Damla formu süreç içinde malzemenin genişleyerek içi boş bir şekil almasına yol açar. Elde edilen ürün bu sayede yüksek düzeyde ses ve ısı yalıtım kabiliyeti kazanır.

Sulu sistemlerde küresel tip ürünlerin kullanılmasını tavsiye etmekteyiz, çünkü bu tip ürünler hidroksit iyon ataklarına karşı etkin bir kimyasal bileşime sahiptirler.