Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

2020

Kalite güvencesi ile birlikte çevre ve işçi güvenliğini de kapsayan şirket politikamız, şirketin gelecekteki başarısı için anahtar rol oynar. Bu politika belirli aralıklarla gözden geçirilir ve ortaya çıkan hedefler konusunda çalışanlarla birlikte uzlaşı sağlanır,  planlaması yapılır, uygulanır ve sonrada etkinliği değerlendirilir. Bu süreçler, daimi bir geliştirme döngüsü halini alır.

Şirket hedefleri bütün çalışanlar ile birlikte tartışılır ve uygulama sırasında hedefleme süreçleri bakımından yönetim tarafından düzenli olarak takip edilir.

Çalışanlarımız, şirket hedeflerinin uygulanması; gerekli tedbirlerin alınması ve hedef odaklı-sonucu ölçülebilir projelerin hazırlanması süreçlerine katılım sağlar ve kendilerine bu süreçleri işletmek için gerekli araçlara erişim imkanı sağlanır.

ELEMENT MINERAL A.S. müşteri odaklı olmayı çalışma prensiplerinin temeli haline getirmiştir ve bu konuda daha da iyiye ulaşmak için gerekli strateji ve konseptleri uygular.

“Müşteri odaklı çalışma”, müşterilerin sunduğumuz bütün hizmetlerin merkezinde yer alması anlamına gelir. Bütün gayretlerimiz ve faaliyetlerimiz müşteriye adanmıştır ve müşterinin beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı ölçütüne göre değerlendirilir.

Müşteri odaklı olma aynı zamanda, hizmet sunucu ile hizmet alıcı arasında müşteri konusundan anlayış birliği olması anlamına gelir. Kalite standardımız, müşteri talebi üzerine temellenmiş olup Şirketimizin en önemli misyonu müşterilerimizin beklentilerini her alanda karşılamaktır.

Düzenli müşteri anketleri ile müşteri memnuniyet düzeyini sürekli gözlemleyerek onların gözünden yaşanan sorunları tespit eder ve bu sorunlara anında müdahale ederiz. Firmamızı bu memnuniyet sayesinde, etkin bir işleyişle geleceğe taşırız.

Müşteriden gelen her türlü talep gecikmeksizin hızlıca cevaplandırılır. Sipariş teslimatları zamanında ve mükemmel şekilde yerine getirilir. Olabilecek hasarlar derhal incelenmeye alınır ve ilgili/sorumlu nakliye firması ile çalışılarak giderilir.

Portföydeki mevcut ham maddeler, iş yeri sağlığı ve çevre koruması bakımından düzenli olarak kontrol edilir. Yeni ham maddeler ürün gamımıza eklenmeden önce REACH kriterlerine uygun olarak zararlı etkileri bakımından detaylı incelemeye tabi tutulur.

Çevre koruma, etik veya sağlık bakımından sorunlu ürünler malzemeler ürün portföyümüze eklenmez.

Şirket politikamızın bir başka temel yapı taşı da işçi ve iş yeri sağlığıdır. Amacımız, bütün çalışanlarımıza, ziyaretçilerimize, komşularımıza ve topluma güvenli ve sağlıklı bir çevre sunmaktır. Özel olarak eğitilmiş çalışanlarımız ve alınan tedbirler sayesinde şirket içi kurallarımıza ve ilgili mevzuata riayet edilmesini sağlarız. İş yeri güvenliği ve koruma uygulamaları Şirketimiz bünyesindeki tüm faaliyetler için vazgeçilmez bir unsurdur.

Bu konulardaki mevzuatın gereklerini yerine getirir, yeni değişikliklere derhal uyum sağlar ve yerine getiririz.

Şirket hedeflerimize ulaşmak için beraber çalıştığımız tedarikçileri destekler yönetim sistemlerini geliştirmeye veya etkin bir yönetim sistemi kurmalarına yardımcı oluruz. Tedarik zincirini güvence altına almak için gerekli anlaşma/sözleşme/kontrol/denetimleri yaparız.