Vollastonit; iğnemsi kristal bir yapıya sahip, kimyasal inert ve beyaz renge sahip doğal bir mineraldir. Kalsiyum metasilikat olarak bilinen bu mineral açık maden ocaklarından elde edilir. Ocaktan alındıktan sonraki rafinasyon süreçleri malzemenin çubuk biçimli yapısının korunması için azami ihtimamla yürütülür.

ELMINAS KEMOLIT® H-3 ürünü, kırık beyaz renkli, 1:10-1:15 en/ boy oranına sahip homojen bir malzemedir. Bu yapısı sayesinde ürünlerimiz mikroskobik boyutta takviye edici katkı malzemesi olarak birçok sistemde kullanılır.

Uygulama Alanları

ELMINAS KEMOLIT® H-3 ;

  • Engob, Sır ve Frit
  • Seramik kaplama malzemeleri (SKM)
  • Seramik sağlık gereçleri (SSG)
  • Porselen mutfak eşyaları
  • Mühendislik seramikleri

ELMINAS KEMOLIT® H-3 (N) ;

  • Body
  • Seramik kaplama malzemeleri (SKM)

gibi birçok seramik uygulamalarında kullanılmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu