OSTHOFF OMEGA GROUP

OSTHOFF OMEGA GROUP

Fonksiyonel katkı ve dolgu maddelerinin üretimi ve arzı ile iştigal eden OSTHOFF OMEGA GROUP dünyanın her bölgesinde hammadde kaynaklarına kolaylıkla erişebilmektedir. Sahip olduğu geniş dağıtım ağı sayesinde hizmet ve ürünlerini küresel ölçekte sunabilmektedir. OSTHOFF OMEGA GROUP’u oluşturan şirketler şunlardır:

Heinrich Osthoff-Petrasch GmbH& Co. KG (HOP): Heinrich Osthoff-Petrasch GmbH & Co. KG, Heinrich Osthoff-Petrasch tarafından 1963 yılında kurulmuştur. İlk zamanlarda firmanın temel uğraş alanı endüstriyel dolgu malzemeleri ticareti olmuştur. Takip eden 50 yıl boyunca firma sürekli büyümüş ve günümüzde lifli dolgu ve katkı malzemeleri arzında uzmanlaşmış bir firmaya dönüşmüştür. Firmanın bu alandaki üstün kapasitesinin temelinde bütün dünyada farklı ülkelerdeki tedarikçilerle kurduğu sağlam işbirliği yatmaktadır. Bunun yanı sıra HOP faaliyetlerini her zaman müşterilerinin üretim süreçlerini iyileştirecek yeni ve yenilikçi ürün arayışı içinde sürdürmektedir.

OMEGA MINERALS Germany GmbH: Kürecik formlu malzemelerde uzmanlaşmıştır. OMEGA MINERALS GmbH (ALMANYA), Grubun  uzmanlaşma sürecinde 2001 yılında kurulmuştur. Bu dönem, firmanın hafif kürecik şeklindeki hafif malzemeler konusuna odaklandığı; bilgi birikimi ve tecrübesinin hızla arttığı dönemdir. Uzak Doğu Asya’da ve Doğu Avrupa’da gerçekleştirilen ortak girişimler sonucunda OMEGA MINERALS GmbH (ALMANYA) içi boş seramik mikrokürecik malzemelerin üreticisi konumuna gelmiştir.  Bu sayede müşterilerin girdi tedarik sürecinde, talep edilen kalite, miktar ve teslimat süresini tam olarak karşılayan ve toplam kalite standartlarını karşılayan bir şirkete dönüşmüştür.