Vollastonit; iğnemsi kristal bir yapıya sahip, kimyasal inert ve beyaz renge sahip doğal bir mineraldir. Kalsiyum metasilikat olarak bilinen bu mineral açık maden ocaklarından elde edilir. Ocaktan alındıktan sonraki rafinasyon süreçleri malzemenin çubuk biçimli yapısının korunması için azami ihtimamla yürütülür.

ELMINAS KEMOLIT® KWB-450 ürünü 1:3-1:5 en/ boy oranına sahip homojen bir malzemedir. Bu yapısı sayesinde ürünlerimiz mikroskobik boyutta takviye edici katkı malzemesi olarak birçok sistemde kullanılır.

Uygulama Alanları

ELMINAS KEMOLIT® KWB-450 ;

  • 1K alkid bazlı yaş boya reçineleri
  • 2K epoksi akrilik ve poliüretan bazlı yaş boya reçineleri
  • Su bazlı inşaat boya reçineleri (PVA)
  • Sanayi boyaları

gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu