Vollastonit; iğnemsi kristal bir yapıya sahip, kimyasal inert ve beyaz renge sahip doğal bir mineraldir. Kalsiyum metasilikat olarak bilinen bu mineral açık maden ocaklarında elde edilir. Ocaktan alındıktan sonraki rafinasyon süreçleri malzemenin çubuk biçimli yapısının korunması için azami ihtimamla yürütülür. Benzersiz yapısı sayesinde ürünlerimiz mikroskobik boyutta takviye edici katkı malzemesi olarak birçok sistemde kullanılır.

FILLEX® formları esas olarak organik sistemlere daha iyi entegre olabilmesi için Vollastonit’in silanlanmış versiyonlarıdır. Birçok farklı şekilde işlenen ürünün çok amaçlı kullanımı mümkündür.