LORAMA LPR 76, polar olmayan sistemlerde kullanılan sert bir emülsiyonlaştırma maddesidir. Bu, VOC (uçucu organik bileşikler) oranını ve maliyetleri düşürmek maksadıyla ilgili film tabakasına su eklenmesini mümkün kılar. Bu suretle formüle %60 oranında su eklenebilir. Benzer şekilde LORAMA LPR 76’nın  film tabakası oluşturma ajanı olarak kullanılması mümkündür. %100 doğal olan ürünler 1°C’den itibaren film oluşumu için gerekli nitelikleri haizdir. Polar olmayan çözündürücülere ve çeşitli kimyasallara karşı direnci ürünün diğer tamamlayıcı nitelikleridir.

Ürün Güvenlik Bilgi Formu