Doğal saf halinde VOLLASTONİT çubuk biçimli bir mineral olup silisyumlu bir karakter gösterir. Kalsiyum metasilikat olarak bilinen bu mineral açık maden ocaklarında elde edilir. Ocaktan alındıktan sonraki rafinasyon süreçleri malzeminin çubuk biçimli yapısının korunması için azami ihtimamla yürütülür. Bu suretle 1:45 en/boy oranında homojen bir malzeme elde edilir. Bu yapısı sayesinde ürünlerimiz mikroskobik boyutta takviye edici katkı malzemesi olarak birçok sistemde kullanır.

FILLEX formları esas olarak organik sistemlere daha iyi entegre olabilmesi için VOLLASTONİT’in silanlanmış versiyonlarıdır. Birçok farklı şekilde işlenen bu ürünün universal kullanımı mümkündür.

Ürün Güvenlik Bilgi Formu