Mukavemet Arttırıcı Dolgu Malzemeleri (HOP – MIX)

Mukavemet Arttırıcı Dolgu Malzemeleri                  (HOP – MIX)

Endüstride kullanılan mukavemet arttırıcı anorganik dolgular, modern kompozit malzemelerin en önemli girdilerinden biridir. Firmamız, piyasaya çeşitli temel fiber malzemelerin yanısıra farklı endüstriyel uygulamalar için santrifüjlenmiş mikrofiber malzemeler de sunmaktadır. Temel fiberler kesintisiz lif demetlerinin ihtiyaç duyulan lif uzunluğunda kesilmesiyle üretilir.  Lif demeti sulandırılmış materyalden elde edilir. Bu demetlerden her biri onlarca filamentin bir araya gelmesi ile oluşur ve soğutma işlemini takiben istenilen uzunlukta kesilir.

Santrifüjlenmiş mikrofiberler extrüder başlığından püskürtülmek suretiyle geleneksel fiberlerden çok daha düzgün bir dağılım oluşturması sağlanır. Bu yüzden görüntüsü fiberden çok tomara benzer.

HOP-MIX santrifüjlenmiş cam mikrofiberlerden biridir. Bu fiberler çok sofistike süreçler sonunda elde edilmektedir. Önce cam sıvı hale getirilmekte, ardından çok ince fiberler halinde püskürtülmektedir. Bu fiberler daha sonra döküm halinde bulunmakta ve bir kalıbın içine yataklanabilmektedir.  Camın kimyası ve liflerin küçük çapı en yoğun uygulamalarda dahi şeffaf bir son ürün elde edilmesine imkan sağlar. Çok ince fiberlerin sistematik şekilde dağılımı bütün yapı üzerinde yüksek bir direnç oluşur. HOP-MIX aynı zamanda geniş yüzey alanına sahip olduğundan bu malzemeler, maliyet düşürücü bir ikame olarak pirojenik silikaların yerine kullanılabilir.