HOP-MIX

HOP-MIX 2303-A0 santrifüjlenmiş cam mikrofiberlerden biridir. Bu fiberler çok sofistike süreçler sonunda elde edilmektedir. Önce cam sıvı hale getirilmekte, ardından çok ince fiberler halinde püskürtülmektedir. Bu fiberler daha sonra döküm halinde bulunmakta ve bir kalıbın içine yataklanabilmektedir.  Camın kimyası ve liflerin küçük çapı en yoğun uygulamalarda dahi şeffaf bir son ürün elde edilmesine imkan sağlar. Çok ince fiberlerin sistematik şekilde dağılımı bütün yapı üzerinde yüksek bir direnç oluşur. HOP-MIX aynı zamanda geniş yüzey alanına sahip olduğundan bu malzemeler, maliyet düşürücü bir ikame olarak pirojenik silikaların yerine kullanılabilir.

Ürün Güvenlik Bilgi Formu